Download Garantie Voorwaarden

 

Wettelijke garantie

Garantiebepalingen Op alle producten die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie. Hieronder vertellen wij meer over de geboden fabrieksgaranties.

Garantiebepalingen

Grandhall garantie

Grand Hall heeft vertrouwen in zijn producten en biedt een uitstekende garantie. Voor Grand Hall buitenfornuizen geldt een garantietermijn van 2 jaar na datum aankoop. Mocht zich binnen de gestelde termijn van 24 maanden een defect voordoen ten gevolge van materiaal- en constructiefouten dan garanderen wij de kosteloze vervanging van de defecte onderdelen of de reparatie van het product.

Specifieke kenmerken van de garantievoorwaarden

5 jaar garantie op doorroest van RVS onderdelen
2 jaar garantie op doorroest van afgewerkte emaille onderdelen
2 jaar garantie op doorroest van gecoate onderdelen
1 jaar garantie op accessoires

Het recht op garantie vervalt, indien:

Het product niet volgens de instructies gemonteerd en geïnstalleerd is
Het product oneigenlijk gebruikt is
Krassen, deuken, beschadigingen, verkleuringen ontstaan als gevolg van hitte en agressieve reinigingsmiddelen
Het product voor commerciële doeleinden gebruikt, dan wel verhuurd is
Het product beschadigd is door natuurelementen
Ingebrande plekken ontstaan als gevolg van het niet goed onderhouden, c.q. reinigen van de grill (denk hierbij aan het branden van achtergebleven vetresten)
De gasslang niet correct gemonteerd is. Lees altijd zorgvuldig de montage-instructie door
De grill omgebouwd wordt naar aardgas. Deze grill is alleen geschikt voor Butaan of Propaan gas
Het product niet gebruikt wordt in het land van aankoop in verband met de geldende richtlijnen van dat land
Beschadiging ontstaan door gebruik of door derden

Uitgesloten van garantie zijn:

Ontstekingsbatterijen
Afbladderen/loslaten van de coating als gevolg van het inbranden van vet
Afbladderen/loslaten, verkleuren van de lak/emaille en coating
Lichte roestvorming zoals vliegroest
Normale gebruiksslijtage
Gebreken die de werking of de waarde van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden ten gevolge van normale slijtage gedurende een periode van twee jaar, of bij schade die zich kan voordoen bij normaal gebruik, ongeval, onjuiste installatie of ondeugdelijk onderhoud.
Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient altijd de aankoopbon overlegd te worden.

Traceren van serienummer

Om het serie-en modelnummer te vinden van uw buitenhuis, dient u afhankelijk van het model te kijken aan de rechter zijkant van de grill onder het zijpaneel of aan de achterkant van de kap. Het gaat om een zilverkleurige CE sticker.
Als u het serienummer gevonden heeft, verzoeken wij u uw buitenfornuis te registreren via registreer uw buitenfornuis

 

Kamado Joe garantie

Modellen: Classic Joe, Big Joe, Classic Joe Stand-Alone, Big Joe Stand-Alone en Joe Jr.

Beperkte levenslange garantie op keramische onderdelen

Zolang als de oorspronkelijke koper de grill in bezit heeft, garandeert Kamado Joe dat alle keramische onderdelen in deze Kamado Joe grill en rookoven vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten.

5 jaar garantie op metalen onderdelen

Kamado Joe garandeert dat alle metalen en gietijzeren onderdelen in deze Kamado Joe grill en rookoven vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van vijf (5) jaar.

3 jaar garantie op hitteverdeler en pizzasteen

Kamado Joe garandeert dat het frame en de keramische plaat/platen van de hitteverdeler alsmede de pizzasteen in deze Kamado Joe grill en rookoven vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van drie (3) jaar.

1 jaar garantie op thermometer en pakkingen

Kamado Joe garandeert dat de thermometer en pakkingen in deze Kamado Joe grill en rookoven vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van een (1) jaar.

Wanneer gaat de garantiedekking in?

De garantie gaat in op de oorspronkelijke aankoopdatum en geldt alleen voor de oorspronkelijke koper. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie dient u de grill te registreren. Indien zich tijdens de geldende garantieperiode een materiaal- of fabricagefout voordoet, bij normaal gebruik en onderhoud, zal Kamado Joe het defecte onderdeel vervangen of repareren, zulks uitsluitend door ons te bepalen, zonder dat u kosten berekend worden voor het onderdeel zelf. Deze garantie strekt zich niet uit tot arbeidsloon of enige andere kosten die samenhangen met het onderhoud, de reparatie of het gebruik van de grill. Kamado Joe betaalt alle verzendkosten voor onderdelen die onder de garantie vallen.

Wat valt niet onder de garantie?

Deze garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van het product of gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het ontworpen is, schade veroorzaakt door gebrek aan correct gebruik, montage, onderhoud of installatie, schade veroorzaakt door ongevallen of natuurrampen, schade veroorzaakt door niet-originele accessoires of eigenmachtig aangebrachte wijzigingen, en transportschade. Deze garantie dekt geen schade ontstaan als gevolg van normale slijtage bij gebruik van het product (zoals bijvoorbeeld krassen, deuken en kerfjes), noch veranderingen in het uiterlijk van de grill die geen invloed hebben op de prestaties. 

Waardoor vervalt de garantie?

De garantie vervalt bij aankoop van een Kamado Joe product via een niet-erkende dealer. Onder een niet-erkende dealer worden onder meer verstaan kortingsclubs, grote winkelketens en detailhandelaren die niet uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen van Kamado Joe voor de verkoop van Kamado Joe producten.